Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op deze webshop `Blossombs`. 

Artikel 1: Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Blossombs en de klant.
 2. Door bij Blossombs een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Blossombs.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Blossombs heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 5. Voor zakelijke bestellingen gelden andere voorwaarden; neem hiervoor contact op via info@blossombs.com.

Artikel 2: Prijzen en betalingen 

 1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. De betaling via de webshop wordt veilig geregeld door de payment provider Mollie.

Artikel 3: Leveringen 

 1. Blossombs streeft ernaar de producten binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via DHL of Postnl. Bij het niet op tijd bezorgen kan Blossombs niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Bij leveringen binnen NL zijn de verzendkosten € 5,-. Bij bestellingen boven de € 25,- euro worden er geen verzendkosten gerekend. Bij leveringen in BE zijn de verzendkosten € 7,50. Bij bestellingen boven de € 30,- euro worden er geen verzendkosten gerekend.
 3. Bij leveringen naar  het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.
 4. Blossombs is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid  

 1. Indien Blossombs toch aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Blossombs te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 2. Blossombs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Blossombs en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Blossombs niet aansprakelijk stellen.

Artikel 5: Retourneren 

Een bestelling kan binnen 14 dagen geretourneerd worden. De klant krijgt het bedrag en – indien van toepassing – de verzendkosten, binnen 14 dagen terug. Nadat Blossombs de annulering heeft ontvangen, heeft de klant nog eens 14 dagen de tijd om je bestelling terug te sturen via post.   

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Blossombs geleverde geleverde producten blijven eigendom van Blossombs totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 7: Privacy 

Op de website van Blossombs wordt gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze privacy policy. 

Artikel 8: Copyright 

Niets van deze website mag worden gekopieerd, gebruikt en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Blossombs. 

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Blossombs partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Blossombs BV 
Riethil 11 
4825 AP Breda 
Nederland 

Kamer van Koophandel nummer: 78271304 

BTW-nummer: NL 861326192B01