disclaimer Blossombs

Beperkte aansprakelijkheid 

Blossombs spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  
De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van aansprak op juistheid. De producten kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Blossombs. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer-en typfouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomsten claimen met Blossombs. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blossombs nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Blossombs. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blossombs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.